SDA 2 การรักษาโรคสะเก็ดเงิน

ไทย - บรูไน ร่วมมือพัฒนาด้านวิทยุโทรทัศน์ อาการหัว neurodermatitis และการรักษา

หนึ่งในคนที่มีชื่อเสียงกับโรคสะเก็ดเงิน