ไม่กลาก triderm

วิธีรักษาสังคังให้หายขาด ภาพผลกระทบกลาก

ฉีดกลากจุลินทรีย์